Bejelentkezés
BEJELENTKEZÉS

Hungary
 • Česky
 • Slovenština
 • English
 • Polski
 • USA
HUF
0
0 Üres kosár
Hogyan vásárolhat Feltételek és feltételek

Feltételek és feltételek

Az 

ANAFRA s.r.o. gazdasági társaság

 (KSH-szám: 26878291, adószám: CZ26878291, 
székhely: 5. května 1109/63, Nusle, 140 00 Prága 4,

 bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon,

 C szakasz 250434 lajstromszámon) (a továbbiakban: "Eladó")

által az
smicro.cz weboldalon  üzemeltetett webáruház  keretén belül értékesített áru és kapcsolódó szolgáltatások
2022. 06. 01-jén
 hatályba lépett

 Általános Üzleti Feltételei

 1. I.
  Bevezető rendelkezések

  1. Eladó
   1. Az smicro.cz weboldalon elérhető webáruházat az ANAFRA s.r.o. gazdasági társaság (KSH-szám: 26878291, adószám: CZ26878291, székhelye: 5. května 1109/63, Nusle, 140 00 Prága 4, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, C szakasz 250434 számon) üzemelteti.
   2. Az Eladó kapcsolattartási adatai:
    1. telefon: +36 708 861 243;
    2. elektronikus cím (e-mail): ertekesites@anafra.hu ;
    3. postai kézbesítési cím: 5. května 1109/63, Nusle, 140 00 Prága 4.
  2. Fogalom-meghatározás
   1. Sütik - olyan kis méretű, szöveget tartalmazó fájlok, amelyek automatikusan tárolódnak a Felhasználó számítógépén vagy más elektronikus eszközén, amelyen keresztül az a Webáruházat megjeleníti.
   2. A Vásárló email címe - a Vásárló Felhasználói Fiók keretén belül feltüntetett e-mail címe. 
   3. Webáruház - az interneten a smicro.cz domain (URL) alatt üzemeltetett on-line rendszer, amely lehetővé teszi az Eladó és a Vásárló közötti Szerződések távoli kommunikáció segítségével végzett megkötését.
   4. Vásárló - a Szerződést megkötő természetes személy (ember), természetes személy vállalkozó vagy jogi személy.
   5. Ajánlat - Áruk leszállítására vonatkozó, Kereslet alapján létrehozott konkrét és célzott ajánlat;
   6. Bevásárlókosár - virtuális eszköz, amelybe a Vásárló a Webáruház funkcióinak használatával a Megrendelés részét képező Árut helyezi.
   7. Kereslet - a Vásárló saját igényeknek megfelelő, Eladó általi árukészítési ajánlatra vonatkozó kérése.
   8. Polgári törvénykönyv - a Polgári törvénykönyvről szóló, hatályos szerkesztésű 89/2012 Tt. 
   9. Feltételek - Az smicro.cz weboldalon elérhető, és a Szerződés szerves részét képező webáruház általános szerződési feltételei.
   10. Megrendelés - a Szerződés megkötésére vonatkozó kötelező érvényű elektronikus ajánlat, amely a szükséges adatok (pl. mennyiség, szállítási cím) megrendelőlapon végzett kitöltésével, valamint az Eladónak a Webáruházon keresztül történő elküldésével jön létre.
   11. Szolgáltatások - az Eladó által a Vásárlóknak kínált, Árukhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások.
   12. Szerződés - az Eladó és a Vásárló között Webáruházon keresztül elektronikus formában megkötött adásvételi szerződés.
   13. Szerződő fél - a Szerződés egyik fele, azaz az Eladó vagy a Vásárló.
   14. Szerződő felek - a Szerződés szerződő felei, azaz az Eladó és a Vevő.
   15. Fogyasztó - A Polgári Törvénykönyv 419 §-a szerinti fogyasztó fogalmának megfelelő Vásárló.
   16. Felhasználó - az a személy, aki webböngészőjében megjeleníti a webáruház tartalmát.
   17. Felhasználói fiók - a Webáruház Vásárló számára egyéni hozzáférést lehetővé tevő funkciója. A felhasználói fiók keretén belül a Vásárló tájékoztatást kap a leadott Megrendelésekről és azok feldolgozásának állapotáról.
   18. Áru - a Webáruházon keresztül kínált és/vagy értékesített ingó javak.
  3. Webáruház
   1. Az Eladó a (URL) smicro.cz weboldalon Vásárlók számára áruvásárlás lehetőségét kínáló online rendszert üzemeltet. Az Eladó a Webáruházban közzéteszi az Árukra vonatkozó ajánlatát, amely ajánlat tájékoztató jellegű. Az Áruk főként számítástechnikai alkatrészek és részegységek, különösen személyi számítógépek és szerverek, valamint ezek alkatrészei és tartozékai.
  4. A Vásárló érdekelt az Áruk Eladótól történő megvásárlásában és adott esetben a kapcsolódó Szolgáltatások nyújtásában. A Vásárló a Cseh Köztársaságban hatályos jogszabályok értelmében fogyasztónak minősülhet, amely esetre a jelen Általános Szerződési Feltételek olyan különleges rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek csak akkor alkalmazandók, ha a Vásárló fogyasztó.
  5. A jelen Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik azon a Vásárló, mint vevő, és az Eladó, mint szállító között az Webáruházon keresztül megkötött Szerződéseknek, amelyek alapján Áruk és esetlegesen kapcsolódó Szolgáltatások szállítására kerül sor.
  6. Jelen Feltételek a Vásárló és az Eladó Szerződés szerinti jogait és kötelezettségeit szabályozzák.
 2. II.

  Árurendelés és szerződéskötés

  1. Áruval kapcsolatos információk
   1. A Webáruházban rendelkezésre álló Áruk ajánlata nem minősül a Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdése szerinti kötelező érvényű szerződéskötési ajánlatnak, kizárólag a Vásárlónak címzett felhívásnak, hogy Megrendelés formájában kötelező érvényű szerződéskötési ajánlatot küldjön.
   2. A Webáruházban megjelenített Áruk ábrázolása kizárólag tájékoztató, és nem kötelező érvényű. Az Eladó az Áruk esztétikai elemeit megváltoztathatja, illetve a Szerződés alapján leszállított Áruk esztétikai elemei eltérhetnek az Webáruházban ábrázolt Áruktól, miközben ezen elemek nem befolyásolják az Áruk funkcionalitását (az Áruk színe, alakja és/vagy mérete nem befolyásolja az Áruk funkcionalitását).
   3. A Webáruházban felsorolt Árukra kattintva megjelenik az Áruk képe, leírása, pontos bruttó ára a Vásárló által fizetendő esetleges egyéb adókkal és díjakkal együtt, kivéve a Vásárló igényei alapján egyedileg létrehozott Árukat, amelyeknél nem kerül feltüntetésre az ár, és amelyeket nem lehet közvetlenül a Webáruházon keresztül megrendelni, hanem a Kereslet a Vásárló által az Árukra kért paraméterek megadásával és az Eladónak történő elküldésével jön létre.
   4. Az Áru vételára a Vásárló részére történő megjelenítéskor, vagy a jelen Feltételek 2.2.2. cikke szerinti Megrendelés elküldésekor érvényes. Az Áruk Megrendelés szerinti vételára akkor is érvényes marad, ha az a Megrendelés elküldése után megváltozik.
  2. A Megrendelés és leellenőrzése
   1. Amennyiben a Vásárló érdeklődik a kínált Áru iránt, a Vásárló a "Bevásárlókosárba helyezés" gomb segítségével helyezheti azt a Bevásárlókosárba. Bevásárlókosárba helyezésével az Áru a Megrendelés részévé válik.
   2. A Bevásárlókosárban elhelyezett Árura vonatkozóan az előző cikk szerint létrehozott Megrendelés elküldése előtt a Vásárlónak lehetősége van az adatok ellenőrzésére és módosítására, beleértve a Megrendelésben megadott Áruk típusának és mennyiségének módosítását, valamint a Vásárló által a Megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibák feltárását és kijavítását is. A Vásárló a Megrendelést a Megrendelésben található "Megrendelés befejezése" n. gombra kattintva küldi el az Eladónak, a kitöltött és elküldött Megrendelés pedig az Adásvételi Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül.
   3. A Megrendelés leadásának feltétele a Szerződés részét képező jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása. A megrendelésben feltüntetett információkat az Eladó valós adatokként kezeli.
  3. A Megrendelés visszaigazolása
   1. Az Eladó haladéktalanul, legkésőbb azonban 24 órán belül a Vásárló Megrendelésben megadott elektronikus címére megküldött elektronikus levélben igazolja vissza a Vásárlónak a Megrendelés kézhezvételét. A Megrendelés beérkezésére vonatkozó információk részét képezi a kért áruk típusa és mennyisége is.
   2. A Megrendelés átvételének előző cikk szerinti visszaigazolása nem jelenti a Megrendelés Adásvételi Szerződés megkötése célú elfogadásának megerősítését.
   3. Ha a Vásárló helytelen elérhetőségeket adott meg, és emiatt a Megrendelés átvételéről szóló visszaigazolás nem kézbesíthető, az Eladó jogosult a Megrendelést törölni.
   4. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Polgári Törvénykönyv 420. és 421. szakasza szerinti Vállalkozó-Vásárló Adásvételi Szerződés megkötésére tett ajánlatának elutasítására.
  4. Megrendelés alapú szerződéskötés
   1. A beérkezett Megrendelés alapján az Eladó leellenőrzi annak részleteit és a megadott specifikációjú és mennyiségű Áru Megrendelésnek megfelelő rendelkezésre állását. Abban az esetben, ha a Megrendelés tartalmazza az Áru leszállításához szükséges összes információt, az Eladó visszaigazolja a Megrendelést a Vásárlónak, amely visszaigazolása tartalmazza az Áru leszállításának várható időpontjára vonatkozó információkat is.
   2. Ha a Megrendelés nem tartalmaz az Áru leszállításához elegendő információt, az Eladó tájékoztatja e tényről a Vásárlót. Ezen információ elfogadása nem vezet a Szerződés megkötéséhez, ugyanakkor a Szerződés megkötésére a Megrendelésben megadott információk hiányosságainak pótlása után van lehetőség.
   3. A Szerződés abban az időpontban tekintendő megkötöttnek, amikor (i) az Eladó visszaigazolja a Vásárlónak a Megrendelés elfogadását (amennyiben ilyen elfogadásra kerül sor), amely visszaigazolást az Eladó elektronikus formában küld el a Vásárló által a Megrendelésben megadott e-mail címre, miközben a Megrendelés Eladó általi elfogadására (elfogadás) a Vásárlónak történő elküldéssel egyidejűleg kerül sor. A visszaigazolás tartalmazza e Feltételek szerződéskötés napján hatályos változatát; vagy (ii) az Áru Vásárló részére történő elküldésének pillanatában, kivéve az (i) pontban foglaltakat 2.4.4.
   4. Az Áru hibásan közzétett ára és annak következményei
    1. Az Eladó fenntartja a jogot, és a Vásárló tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult egy adott konkrét Szerződést meg nem kötöttként kezelni, különösen abban az esetben, ha az Áru konkrét ára a Webáruházban a Webáruház és/vagy az Eladó által használt egyéb számítógépes program/IT rendszer hibája és/vagy az Eladó munkatársainak hibája és/vagy egy harmadik fél tevékenysége miatt hibásan került közzétételre, és ez kihatással bírt a Webáruházra, azaz ilyen jellegű hiba következtében nem az Áru Eladó által tervezett ára került közzétételre. Ilyen esetnek minősül különösen (i) az Áru első látásra hibás ára és/vagy (ii) az Áru árából hiányzó számjegy(ek) és/vagy (iii) a piaci ártartományon nyilvánvalóan és/vagy bizonyíthatóan kívül eső ár.
    2. Abban az esetben, ha a 2.4.4.1. cikkben előírt esemény bekövetkezik, az Eladó köteles e tényről a Vásárlót haladéktalanul, legkésőbb 7 [azaz hét] naptári napon belül értesíteni attól a naptól számítva, amikor az Eladó tudomást szerzett a 2.4.4.1. cikkben említett eseményről, miközben az értesítés magában foglalhatja az Eladó Szerződéstől való elállását is, amelyet meg nem kötöttnek kell tekinteni.
  5. Szerződéskötés az Eladó által tett konkrét ajánlat alapján
   1. Amennyiben az Eladó a Vásárló számára annak Kereslete alapján az Árura, illetve az esetlegesen a kapcsolódó Szolgáltatásokra speciális névre szóló ajánlatot tesz, a Szerződés akkor tekintendő megkötöttnek, ha a Vásárló az Ajánlatot az Ajánlatban meghatározott határidőn belül az Eladó felé elfogadja, miközben ezt az Eladó felé bizonyíthatóan, elektronikus formában eljuttatja az Eladó Ajánlatban megadott e-mail címére vagy az Eladó a Feltételek 1.1.2. cikk b) pontjában meghatározott címére, esetleg nyomtatott kivitelben az Eladó jelen Feltételek 1.1.2. c) pontjában feltüntetett székhelyére.
  6. A Szerződés tárgya
   1. A megkötött Szerződés alapján az Eladó vállalja, hogy az Árut és adott esetben a kapcsolódó Szolgáltatásokat a Vásárlónak a megkötésre kerülő Szerződés szerinti vételárért (vagy a nyújtott Szolgáltatások Szerződés szerinti áráért) leszállítja, a Vásárló pedig vállalja, hogy az Árut átveszi és a vételárat (vagy a nyújtott Szolgáltatások árát) kifizeti.
  7. A Szerződés Feltételektől eltérő rendelkezései
   1. A Vásárló és az Eladó megállapodnak abban, hogy kizárják a Polgári Törvénykönyv 1751. § (2) bekezdésének rendelkezéseit. A Szerződés kizárólag akkor jön létre, ha csak a jelen Feltételekben foglalt rendelkezések az irányadók. A Szerződésben és a Feltételekben megállapított rendelkezésektől csak abban az esetben lehet eltérni, ha az Eladó írásban elfogadja az eltérő megállapodásokat.
  8. Szállítási határidő
   1. Ha a Megrendelésben meghatározott Áruk az Eladó raktárában vannak, és ha az Eladó működési feltételei ezt lehetővé teszik, az Áruk általában a Megrendelés Eladó általi átvételétől (elfogadásától) számított 5 [azaz öt] munkanapon belül kerülnek továbbításra a Vásárlónak.
  9. Szerződéskötési költségek
   1. A Szerződés távúton történő megkötése esetén a Vásárló külön viseli a Szerződés megkötéséhez szükséges kommunikációs eszközök használatának költségeit, tudomásul véve, hogy e költségek összege függhet a Vásárló által az Eladóval való kapcsolattartáshoz, illetve a Szerződés megkötéséhez használt internet- vagy telefonkapcsolat és egyéb kommunikációs eszközök használatának feltételeitől.
  10. Felhasználói fiók
   1. A Webáruházban az árurendelés vagy Kereslet létrehozása funkciókhoz való hozzáféréshez előzetesen Felhasználói Fiók létrehozására van szükség.
   2. A Vásárló Webáruházban rendelkezésre álló regisztrációs űrlap kitöltésével készített Felhasználói fiók létrehozására vonatkozó kérelme, valamint e kérelem Eladó általi elfogadása alapján a Vásárló és az Eladó között szerződés jön létre, amelynek tárgya a Vásárló Felhasználói fiók használatára vonatkozó jogosultsága.
   3. A Vásárló bármikor kérheti az Eladótól Felhasználói Fiókja törlését. A Felhasználói Fiók megszüntetése esetén a Vásárlót a Fiók használatára feljogosító Szerződés is megszűnik.
   4. A Felhasználói Fiók adatai biztonsági mentést kapnak, és sérülés esetén visszaállíthatók. Az ilyen helyreállítás azonban nem feltétlenül állítja vissza maradéktalanul az adatok sérülése előtti állapotot.
 3. III.

  Szállítási és fizetési feltételek

  1. Az Áru szállítási időpontja, helyszíne és módja.
   1. Az Áru szállítási helye a Szerződésben meghatározott hely.
   2. Ha a szállítást az Eladó biztosítja, a szállítás postai úton vagy külső fuvarozó és/vagy postai szolgáltató által történik, miközben az Áru szállítási költségei a Szerződés és a jelen Feltételek szabályai szerint fizetendők. Az a tény, hogy az Eladónak kell gondoskodnia az Áru szállításáról, nem jelenti azt, hogy az Eladó viseli az Áru szállításával kapcsolatos költségeket.
   3. A Vásárló Megrendelésben kifejezett kérésére az Eladó gondoskodik az Áru kijelölt helyre szállításáról, valamint a Vásárló által kijelölt harmadik félnek történő átadásáról.
   4. A szállítási költségeket a Vásárló viseli, kivéve, ha a Felek a Szerződésben kifejezetten másként állapodnak meg. A Vásárló köteles a szállítási költségeket, beleértve a csomagolást is, az Eladó árjegyzéke szerint megfizetni, amikor is a szállítási és csomagolási költségeket mindig előre közli a Vásárlóval, valamint feltünteti azokat a Megrendelés visszaigazolásában vagy az Ajánlatban.
   5. Az Áru utánvétes leszállítása esetén a Vásárló az Áru vételárát és a szállítási költségeket közvetlenül a fuvarozónak fizeti.
   6. Az Áru leszállítására az Áru (i) Vásárló által az Eladó átadóhelyén történő átvételével, vagy (ii) szállítólevél visszaigazolása ellenében a Vásárló által megbízott fuvarozó általi átvétellel (ha a Vásárló szervezi a szállítást), vagy (iii) első fuvarozónak történő átadásával kerül sor.
   7. The Buyer is obliged to accept the delivery of the Goods properly and on time and to indicate the acceptance in the delivery note. The Buyer is obliged to confirm the receipt of the delivery on the delivery note, with the signature of the Buyer (and if the Buyer is a legal person, also with the name of the Buyer’s authorized employee or a person authorized by it), or the carrier. The name of the person signing the delivery note, the stamp and the date of delivery of the Goods shall always be written in block letters or typewritten.
   8. A Vásárló köteles az Árut részlegesen átvenni.
   9. Abban az esetben, ha a Vásárló megtagadja a leszállításkor fizetendő Áru átvételét, vagy az Árut az ő oldalán fennálló okok miatt nem veszi át, az Áru újbóli leszállításának költségeit teljes egészében a Vásárló viseli.
  2. Az Áru károsodásának kockázata és a tulajdonjog megszerzése
   1. Az Áru véletlenszerű károsodásával és megsemmisülésével kapcsolatos kockázat az Áru átvételével a Vásárlóra száll. Ha az Árut fuvarozó szállítja, az Áru véletlenszerű károsodásával és megsemmisülésével kapcsolatos kockázat az Áru tulajdonjoga átruházásának időpontjától függetlenül akkor száll át a Vásárlóra, amikor az Eladó rendeltetési helyére történő leszállítása céljából átadja az Árut az első fuvarozónak.
   2. Az Áru tulajdonjoga csak akkor száll át a Vásárlóra, ha az Árura vonatkozó számlán szereplő vételár maradéktalanul kifizetésre került.
   3. A Vásárló köteles az Eladó Áruját úgy kezelni, hogy a tárolás vagy kezelés ne vezessen a károsodásához. A Vásárló köteles a leszállított Árut az ilyen típusú Áru megőrzésére szokásos körülmények között tárolni vagy raktározni. E célból az Eladónak joga van ellenőrizni a leszállított Áru tárolását, és a Vásárló köteles ezt lehetővé tenni számára. Jelen 3.2.3. cikk a Vásárló által igényelt Árura is vonatkozik.
   4. Amennyiben a Vásárló nem fizeti ki az Áru vételárát, az Eladó jogosult a Vásárlótól az Eladó birtokában lévő Áru átadását követelni. A Vásárló köteles az ilyen Árut haladéktalanul átadni. A Vásárló viseli az Eladó tulajdonjog-fenntartással kapcsolatosan támasztott igényeinek összes költségét.
  3. Áruval kapcsolatos dokumentumok
   1. Amennyiben rendelkezik velük, az Eladó a Vásárló kérésére megküldi részére a megvásárolt Áru műszaki adatait, tanúsítványait és használati útmutatóit.
  4. Az Áru minősége
   1. Az Eladó vállalja, hogy az Árut a Vásárló részére Szerződés szerinti mennyiségben és minőségben, illetve amennyiben az Áru minősége képezi a Szerződés tárgyát, akkor az Áru rendeltetésének megfelelő szokásos minőségben szállítja le.
   2. Ha a Vásárló egyúttal fogyasztó is, az Eladó felel a következőkért:
    1. Az Árunak rendelkeznie kell mindazon tulajdonságokkal, amelyeket az Eladó az Áru leírásában a Webáruházban kifejezetten megjelölt, és amelyek a Szerződésben, illetve a Megrendelés visszaigazolásában vagy az Ajánlatban szerepelnek, ilyen értelmű rendelkezés hiányában pedig azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket az Eladó leírt, vagy amelyeket a Vásárló az Áru jellegére és az Eladó vagy a gyártó által a hirdetésben tett nyilatkozatokra tekintettel elvárt;
    2. az Áru alkalmas az Eladó által feltüntetett, vagy az Áru jellegéből általános jelleggel következő használatra;
    3. az Áru megfelelő mennyiségű, méretű vagy súlyú, és
    4. az Áru megfelel a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek.
   3. A Fogyasztó-Vásárlóval kötött Szerződés esetén úgy tekintendő, hogy az Áru átvételétől számított 6 [azaz hat] hónapon belül jelentkező hiba már átvételkor megmutatkozott.
  5. Az Áru szállítása és ellenőrzése
   1. A Vásárló az Áru vagy az Árut tartalmazó szállítmány átvételekor köteles az Árut haladéktalanul és a tőle joggal elvárható gondossággal megvizsgálni, figyelembe véve azt a tényt, hogy a Vásárló vállalkozás vagy fogyasztó, különösen értendő ez alatt az Áru mennyiségének, csomagolása sértetlenségének, valamint az Áru nyilvánvaló hibái hiányának és minőségének ellenőrzése. Sérült szállítmány a Vásárló köteles nem átvenni azt, a sérült küldemény tényét a szállítólevélen megjelölni és a fuvarozónak visszaadni; sérült küldemény átvétele esetén az Eladó nem vállal felelősséget a küldemény tartalmáért és a sérült küldeményben szállított Áru esetleges sérüléséért. Ha az Árut tartalmazó szállítmány nem felel meg a szállítólevélen szereplő árujegyzéknek, a Vásárló köteles a vitatott tételeket (mennyiségi és minőségi eltéréseket) a szállítólevélen a szállítmányt a Vásárlónak átadó gépjárművezető jelenlétében megjelölni. A szállítólevél egyik példánya az Eladónál, a másik a Vásárlónál marad.
   2. Ha az Áru csomagolása nem teszi lehetővé a Szerződés szerinti mennyiség betartását, az Eladó - amennyiben ez lehetséges - jogosult az Áru fennmaradó részét a következő Áru Vásárlónak történő továbbításával együtt leszállítani, hacsak a Felek az adott esetben nem állapodnak meg másként.
  6. Raklap-gazdálkodás
   1. Az Áru raklapon történő kiszállítása esetén a raklap ára az Áru vételárával együtt a Vásárlót terheli.
  7. Az Áru súly-, szín- és méretbeli eltéréseinek joga fenntartva
   1. Amennyiben az Áru műszaki adatai nem rendelkeznek másként, a leszállított Áru tömege vagy méretei +/- 5%-kal eltérhetnek az Áru leírásában megadott értékektől, feltéve, hogy ez az eltérés nem befolyásolja az Áru rendeltetését. Továbbá a Vásárlónak szállított Áru konkrét kialakítása is eltérhet a Megrendeléstől vagy az Ajánlattól, feltéve, hogy ez nem befolyásolja a rendeltetését. Az Eladó fenntartja a jogot arra is, hogy az Áru színét előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, feltéve, hogy a szín nem befolyásolja az Áru funkcióját. A fent leírt eltérések nem minősülnek az Áru hibájának, és nem használhatók fel a jelen Feltételek IV. cikke szerinti szavatossági jogok érvényesítésére.
   2. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Webáruházban megjelenített Áruról készült fényképeken az Árura vonatkozóan a jelen Feltételek 3.7. pontjában meghatározott eltérések lehetnek.
  8. Fizetési feltételek
   1. Az Áru vételára az Általános Szerződési Feltételek 2.1.3. cikke értelmében a feltüntetésre kerül a webáruházban, kivéve az olyan konkrét Árut, amelynek vételára a Vásárló megkeresése alapján vagy az Általános Szerződési Feltételek 2.5.1. cikke szerinti Ajánlatban belül közlésre.
   2. A webshopban a termékek vételárai a magyar jogszabályoknak megfelelően kerülnek feltüntetésre. Az árak két részből tevődnek össze: az áfa nélküli vételárból és az áfából, amelyet a 27%-os áfakulcs alapján számolunk.
   3. A Vásárló kiválaszthatja az Eladó által a Webáruházban kínált Áru vételárának fizetési módját, különösképpen a következőket: (i) az Eladó bankszámlájára történő átutalás, (ii) fizetési átjárón keresztül vagy (iii) utánvéttel fizetés.
   4. Ha az Áru vételára adóügyi okmány - számla alapján az Eladó bankszámlájára történő átutalással fizetendő, az Áruról szóló adóügyi okmány - számla esedékessége - hacsak az adóügyi okmány - számla másként nem rendelkezik - a teljesítés napjától számított 14 [helyesen: tizennégy] naptári nap.
   5. A Vásárló jogosult a leszállított Áruról szóló számlát fizetési határidőn belül visszaküldeni az Eladó székhelyére, ha nem tartalmazza az általános forgalmi adóról szóló, hatályos szerkesztésű 235/2004. sz. törvény által előírt kellékeket. A számla visszaküldése esetén a Vásárló köteles a számla visszaküldésének okait a visszaküldött számlához csatolt kísérőlevélben feltüntetni. Ebben az esetben az Eladó új számlát állít ki a leszállított Áruról, és ha az Áru vételára még nem került kifizetésre, akkor a helyesbített számla esedékessége az eredeti számla keltével kezdődik, az pedig Eladó jogosult az újonnan kiállított számla esedékességét ennek megfelelően módosítani.
   6. Amennyiben az Áru vételárának kifizetésére készpénzmentesen kerül sor, a Vásárló a vételár (vagy vételár-előleg) Eladó részére történő megfizetésére vonatkozó kötelezettségét a kérdéses összeg eladói bankszámlán történő jóváírásával teljesíti.
   7. Amennyiben a Vásárló késedelembe esik a vételár vagy annak egy része kifizetésével, minden ilyen késedelmes nap után a tartozás összegéből számított 0,05% késedelmi kötbért köteles fizetni az Eladónak. Ez a kötbér minden olyan nap után fizetendő, amikor a Vásárló az esedékes összeg megfizetésével késedelembe esik. A szerződéses kötbér megfizetése nem érinti az Eladó esetleges kártérítési jogát. Mindaddig, amíg a Vásárló késik a vételár kifizetésével, az Eladó nem kerül késedelembe az Áru leszállításával.
   8. Az eladóval szemben fennálló bármely követelését a viszonteladó kizárólag az eladó írásos jóváhagyásával jogosult harmadik személyre engedményezni. A Vásárló kizárólag az Eladóval történt előzetes írásbeli megállapodás alapján jogosult bármely követelését az Eladó Szerződésből eredő követeléseivel szemben beszámítani.
  9. Az Áru átvételének elmaradása miatti költségek megtérítése
   1. Amennyiben az Áru vételára utánvéttel fizetendő, és a Vásárló nem veszi át a Megrendelésben megadott címre leszállított Árut, valamint a későbbiekben sem veszi azt át az időszakos megőrzést végző postai szolgáltatótól vagy fuvarozótól, a Vásárló köteles az Eladó felé rendezni az Áru kezelésével és szállításával kapcsolatos költségeket (a továbbiakban:"Újrakezelési költségek"), amelyek minden egyes Megrendelés esetében megegyeznek a Megrendelés tárgyát képező Áru fuvardíjának összegével; a fuvardíj összege az Áru vételáráról szóló adóügyi okmányon - számlán és/vagy külön adóügyi okmányon tüntethető fel. Az újrakezelési költségek az Eladó által a Vásárlónak küldött fizetési felszólítás kézbesítésétől számított 7 [szó szerint: hét] munkanapon belül esedékesek, és a befizetésükre szolgáló bankszámla a felszólítás részét képezi.
 4. IV.

  Szavatosság és panaszkezelés

  1. Az Áru megtekintése
   1. A Vásárló köteles hibák tekintetében az Árut a 3.5.1. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően az Áru vagy az Árut tartalmazó küldemény átvételekor megvizsgálni.
  2. Fogyasztó-Vásárló által érvényesített szavatossági igény
   1. Jelen 4.2. cikk és a benne foglalt alcikkek jelen Feltételek egyéb cikkei mellett alkalmazandók abban az esetben, ha a Vásárló - a Polgári Törvénykönyv 419. §-a értelmében vett fogyasztó, azaz olyan természetes személy, aki a Szerződés megkötésekor üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása gyakorlása körén kívül jár el, az Áru hibájára vonatkozóan szavatossági igényt nyújt be.
   2. A Fogyasztó-Vásárló jogosult az Áru hibája esetén az átvételtől számított 24 [azaz huszonnégy] hónapon belül élni szavatossági jogával, kivéve, ha az Áru minőségére vonatkozó, a Feltételek 4.4. cikke szerinti jótállás nyújtása miatt ez az időtartam hosszabb. Az Áru minőségére vonatkozó jótállás nyújtása esetén a hibák miatti szavatossági igény a hiba megnyilvánulásától számított 24 [huszonnégy] hónapon belül, legkésőbb azonban a minőségi garancia időtartamának lejártáig érvényesíthető.
   3. A Vásárló áruhibáiból eredő szavatossági jogai nem érvényesíthetők:
    1. kedvezményes áron forgalmazott Áru esetén a jótállás nem vonatkozik mindazon hibákra, amelyek miatt az Áru kedvezményes áron került forgalmazásra.
    2. az Áru elhasználódása esetén standard használat okozta kopásra,
    3. olyan esetekben, amikor a hibát az Áru nem rendeltetésszerű használata okozta, ha az Áru megsérült;
    4. használt árucikk esetében azon hiba miatti elhasználódásra vagy kopásra, amellyel az a Vásárló általi átvétel pillanatában már rendelkezett,
    5. olyan hibák esetében, amelyek az Áru Eladó, gyártó vagy forgalmazó által megadott dokumentációjában megszabott utasítások be nem tartásából erednek;
    6. külső esemény (pl. harmadik fél beavatkozása vagy elkerülhetetlen esemény stb.) által okozott hibák esetén.
   4. Amennyiben az Áru nem rendelkeznek a jelen Feltételek 3.4. cikkében meghatározott jellemzőkkel, akkor hibásnak tekintendő. Ilyen esetben a Vásárló a következők igények érvényesítésére jogosult:
    1. új, hibátlan Áru szállítása, kivéve, ha ez a hiba jellege miatt nem lehetséges; ellenkező esetben (különösen, ha a hiba haladéktalanul eltávolítható) a Vevő csak a hiba ingyenes eltávolítására jogosult;
    2. ha a hiba kizárólag az Áru bizonyos részeit érinti, a Vásárló kérheti e részek cseréjét,
    3. eltávolítható hiba esetén, ha a Vásárló a javítást követően a hiba megismétlődése vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni az Árut, az Eladónak joga van új Árut szállítani vagy az adott elemet kicserélni; e rendelkezés alkalmazásában a hiba megismétlődése legalább háromszori ismétlődést jelent;
    4. ha a Vásárló nem áll el a szerződéstől, vagy nem érvényesíti az új, hibátlan Áru leszállítására, alkatrészcserére vagy az Áru megjavíttatására vonatkozó jogát, mértékarányos kedvezményt kérhet a vételárból. A Vásárló abban az esetben is jogosult mértékarányos kedvezményre, ha az Eladó nem képes a számára új, hibátlan Árut leszállítani, kicserélni az alkatrészt vagy megjavítani az Árut, továbbá abban az esetben, ha az Eladó nem biztosítja ésszerű határidőn belül a hiba helyrehozását, vagy az a Vásárló esetében jelentős nehézségeket okozna.
   5. A vásárlót nem illetik meg a hibás teljesítésből fakadó jogok, ha a Vásárlónak az Áru átvétele előtt tudomása volt arról, hogy az Áru hibás, pl. az Eladó tájékoztatta e tényről, vagy ezt az információt tartalmazta a Megrendelés visszaigazolása, vagy amennyiben a hibát a Vásárló maga okozta.
   6. A Vásárló köteles a hibákat írásban reklamálni, amelynek keretében az Áru, a Megrendelés és annak (vagy az Ajánlat és annak elfogadásának) visszaigazolása, valamint a hiba és annak leírása azonosítása mellett a Vásárlónak meg kell adnia, hogy az Áru hibáiból következően milyen szavatossági igényeket támaszt, és ha a hiba fényképen rögzíthető, akkor a talált hibáról készült fénykép(ek)et is készít.
   7. Az Eladó legkésőbb 30 [szó szerint: harminc] naptári napon belül értesíti a Vásárlót a panasszal kapcsolatos állásfoglalásáról, továbbá az Eladó köteles a panaszrendezésről a Polgári Törvénykönyv 2173. §-a szerinti, legalább a következőket tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni:
    1. a panasz benyújtásának dátuma (a hibabejelentés kézhezvételének dátuma);
    2. a panasz benyújtásának okai;
    3. a fogyasztó által kért panaszkezelési mód;
    4. a reklamált Áru Eladó, vagy annak szerződéses partnere, illetve az Áru gyártója vagy forgalmazója általi ellenőrzésének eredménye;
    5. az indoklás és a rendezés módja (javítás vagy az Áru cseréje), vagy
    6. a panasz elutasításának okai.
   8. Az Eladó köteles a panaszkezelési jegyzőkönyvet a Vásárlónak írásban megküldeni a Vásárló hibákról szóló bejelentésében megadott címére. Az Eladó megállapodhat a Vásárlóval, hogy a panaszkezelési jegyzőkönyvet e-mailben küldi meg a Vásárló e-mail címére.
   9. Ha a Vásárló a jelen Feltételek 4.2.4. cikkének a) pontja szerint új, hibátlan Áru leszállítását kéri, az Eladó csak azt követően köteles az új Árut a Vásárlónak megküldeni, hogy a hibás Árut átvette a Vásárlótól, vagy miután a Vásárló igazolta, hogy elküldte az Árut az Eladónak.
  3. Vállalkozó-Vásárló szavatossági igényeinek érvényesítése
   1. Az Áru valamennyi olyan hibája esetén, amelyeket a Vásárló még nem reklamált meg szerződésszerűen írásban, de az Eladó indokoltnak ismeri el őket, az Eladó a hibát haladéktalanul maga is elháríthatja új Áru leszállításával, vagy a hibás Áru hibátlanra cserélésével, esetleg a hiányzó mennyiség leszállításával, vagy az Áru vételárából nyújtandó engedménnyel.
   2. A Vásárló által szabályszerűen és időben bejelentett, az Eladó által pedig indokoltnak talált hibák esetén a Vásárló a hibák kijavítását követelheti, éspedig elsődlegesen:
    1. a hiányzó árumennyiség leszállításával, amennyiben ez ésszerű határidőn belül lehetséges és célszerű;
    2. az Áru vételárából adott ésszerű árengedménnyel, kivéve, ha a hibák megakadályozzák az Áru rendeltetésszerű használatát;
    3. a hiba kijavításával vagy a hibás Áru hibátlan Árura cserélésével (ha az Árunak csak egy része hibás, akkor a Vásárló csak az ilyen rész kicserélését követelheti); vagy 
    4. a hibás Áru tekintetében a Szerződéstől való elállással és a vételár visszatérítésével, ha a panaszrendezés fenti módozatai közül egy sem alkalmazható.
   3. A hiba elhárításának és kijavításának választott módja nem okozhat az Eladónak aránytalan többletköltségeket.
   4. Az Áruval kapcsolatosan benyújtott panasznak legalább a következőket kell tartalmaznia: a Vásárló nevét, KSH-számát és székhelyét, a szállítólevél és a számla számát, a kifogásolt Áru azonosítóját (nevét) és számát, a talált hiba részletes leírását, valamint ha a hiba fényképen is rögzíthető, akkor a talált hibáról készült fénykép(ek)et.
   5. A Vásárló köteles az Áruval kapcsolatos szerviz- vagy műszaki segítségnyújtásra vonatkozó igényt írásban az Eladó székhelyén vagy személyesen az Eladó telephelyén, annak nyitvatartási ideje alatt benyújtani az Eladónak.
   6. Az áruhibákból eredő követelések kizárólag akkor érvényesíthetők, ha az Áru rendeltetésszerű használatának vagy alkalmazásának használati utasítás és műszaki adatlap szerinti megfelelő feltételei betartásra kerültek, valamint az Áru tárolására a szerződésnek és az Áru tárolására vonatkozó, általánosan alkalmazandó ipari standardoknak megfelelően került sor.
   7. A Szerződésben előírt mennyiséget meghaladó mennyiségű Áru leszállítása nem minősül mennyiségi hibának. Ebben az esetben a Vásárló jogosult a többletmennyiséget legkésőbb a szállítólevél aláírásakor visszautasítani, ellenkező esetben a szerződés a többletmennyiség tekintetében is megkötöttnek tekintendő, és az Eladó a nagyobb mennyiségű árunak megfelelő vételár kifizetésére jogosult.
   8. Pótszállítás vagy a hibás Áru hibátlan Árura végzett cseréje esetén a Vásárló köteles a megreklamált Árut abban az állapotban és mennyiségben visszaszolgáltatni az Eladónak, amelyben azt átvette, kivéve, ha az Áru már felhasználásra került.
  4. Az Áru minőségére vonatkozó garancia és a jótállási időszak
   1. Az Eladó a Cseh Köztársaságban hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a Vásárló felé az Áru műszaki adatlapján, illetve a jótállási jegyen vagy Ajánlatban meghatározott jótállási időszakok vonatkozásában garanciát vállal a leszállított Áru minőségére, miközben a minőségi garanciát csak a Szerződésben vagy az Áru műszaki adatlapján kifejezetten meghatározott tulajdonságokra vállalja.
   2. Az Eladó nem a csomagoláson vagy reklámban feltüntetett jótállási vagy eltarthatósági idővel nyújt jótállást az Áru minőségére.
   3. A minőségi garancia szerinti jogok gyakorlásának feltétele, hogy a Vásárló az Árut rendeltetésszerűen vagy a szokásos módon használja, miközben az Eladó nem felel az egyéb használatból eredő hibákért és károkért, és a Vásárló ilyen esetben nem jogosult a minőségi garancia szerinti teljesítésre.
   4. Az Áru minőségére vonatkozó garancia nem terjed ki a szokásos elhasználódásra.
  5. Áruhibából következő igényekre vonatkozó közös rendelkezések
   1. Nyilvánvaló hibák és az azokkal kapcsolatos igények
    1. A Vásárló köteles az Áru minden olyan nyilvánvaló hibáját, amelyet az Áru átvételekor felfedezett vagy felfedezhetett volna, különösen a hiányzó mennyiségeket, minőségi hibákat stb., az átvételt követően azonnal jelezni (megreklamálni) a leszállított Áruhoz tartozó szállítólevélen.
    2. Az Áru kisebb mennyiségének leszállítása nem minősül mennyiségi hibának, ha a mennyiség megfelel a szállítólevélben szereplő adatoknak, amely esetben részszállításról van szó.
   2. Rejtett hibák és kapcsolódó panaszok
    1. A rejtett, azaz az Áru átvételekor az Áru szakszerű vizsgálatával fel nem fedezhető hibákat a Vásárló köteles haladéktalanul írásban kifogásolni az Eladónak, éspedig legkésőbb a felfedezésük napjától vagy attól a pillanattól számított 3 [szó szerint: három] munkanapon belül, amikor azokat szakszerű gondossággal fel lehetett volna fedezni, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont, illetve attól a naptól számított 3 [szó szerint: három] munkanapon belül, amikor a Vásárló által harmadik félnek továbbadott Áruval kapcsolatosan a szóban forgó harmadik fél a fent meghatározott határidőn belül emelt panaszt.
    2. Amennyiben a Vásárló a jelen feltételekben meghatározott határidőn belül nem észlel és nem jelent be hibákat, elveszíti a Polgári Törvénykönyv 2112. szakasza szerinti hibás teljesítésből eredő jogok érvényesítésének jogát.
  6. Áruhibákból eredő felelősségi igények
   1. Az Áruhiba által okozott károkért fizetendő kártérítés összege - amennyiben az alkalmazandó jog ezt lehetővé teszi - a szóban forgó hibás Áru azon (nettó) vételárára korlátozódik, amelyért az Eladó az Árut a Vásárlónak eladta. A fentiek ellenére azonban, ha a szóban forgó hibás Áru vételára meghaladja a nettó 100.000,- CZK-t [azaz nettó százezer cseh koronát], a kár összege erre az összegre korlátozódik. Az Eladó nem köteles megtéríteni a Vásárló elmaradt hasznából eredő károkat, illetve a Vásárlóval szemben harmadik felek által követelt szerződéses büntetéseket vagy károkat.
   2. Az Eladó nem felel az akaratától függetlenül felmerülő rendkívüli, előre nem látható és leküzdhetetlen akadályok (a továbbiakban: "vis maior") által okozott károkért. Ilyen esetnek minősül különösen (ám nem kizárólagosan) a háborús állapot, szükségállapot, rendkívüli helyzet, járványos betegségek (pl. koronavírus), szállítóeszközök hiánya vagy hibája, gépek és berendezések meghibásodása, erőforrások (személyzet, anyag, energia stb.) rendelkezésre nem állása, tűzvész, árvíz, vihar vagy más természeti események és katasztrófák, sztrájkok, viták a munkavállalókkal és a szakszervezetekkel, bármely állam vagy annak kormánya rendeletei, rendelkezései és jogi aktusai, vagy bármely más, az Eladó felügyeleti vagy ellenőrzési körén kívül eső külső esemény. Az Eladó nem köteles az erőforrásokat (személyzet, anyag, energia stb.) más módon biztosítani. Amennyiben a vis maiornak minősülő esemény 6 [azaz hat] hónapnál tovább tart, az Eladó jogosult a Szerződéstől elállni anélkül, hogy a Vásárlónak vagy harmadik személynek okozott kár kapcsán kötbér vagy kártérítési kötelezettség terhelné.
 5. V.

  A szerződő felek jogai és kötelességei

  1. A Vásárló jogai és kötelességei
   1. A Szerződésben és a jelen Feltételek más pontjaiban külön meghatározott jogokon és kötelezettségeken túlmenően a Vásárlót a Feltételek jelen 5.1. pontjában meghatározott jogok és kötelezettségek is megilletik.
   2. A Vásárló köteles az Eladóval szemben fennálló fizetési kötelezettségeit az esedékesség időpontjában megfizetni. Ha az adóügyi okmány - számla nem rendelkezik másként, a pénzbeli kötelezettségek esedékessége a Feltételek 3.8.3 pontja értelmében a teljesítéstől számított 14 [helyesen: tizennégy], ha pedig nincs ilyen időpont, akkor az adóügyi okmány keltétől számított 14 [azaz tizennégy] naptári nap.
   3. A Vásárló köteles gondoskodni az Áru eladói utasításoknak megfelelő tárolásáról és szállításáról az Áru minőségének megőrzését garantáló módon, megakadályozva ezáltal az Áru nem megfelelő tárolás vagy szállítás következtében bekövetkező károsodását.
   4. A Vásárló köteles megismertetni a Vásárló nevében Megrendeléseket teljesítő összes személyt a Megrendelések teljesítésének vagy az ajánlatok elfogadásának meghatározott módjával, valamint az Áru szállításának szabályaival, különösen az Áru Megrendelésével és az Áruval kapcsolatos feltételekkel.
   5. A Vállalkozó-Vásárló köteles az Eladó részére az esedékes követeléseket a Vásárló Eladóval szemben fennálló bármely követelésétől - az Áru vételárából nyújtott kedvezményekre vonatkozó követeléseket, a követelések beszámítását és bármilyen más, a Vásárló Eladóval szemben fennálló követelései összegének csökkenéséhez vezető okokat is beleértve - függetlenül maradéktalanul kifizetni.
   6. A Vásárló köteles megóvni az egyes Áruk jelöléseit, védjegyeit és neveit. A Vásárló az általa folytatott egyéb üzleti tevékenységekkel kapcsolatban nem használhatja ezeket a védjegyeket, neveket sem az Eladó üzleti nevét.
   7. A Vásárló Szerződésből vagy jelen Feltételekből eredő jogai vagy kötelezettségei az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedményezhetők vagy ruházhatók át harmadik félre.
  2. Az Eladó jogai és kötelességei
   1. Az Eladó köteles a Vásárlót indokolatlan késedelem nélkül e-mailben és/vagy telefonon értesíteni arról, hogy a megrendelt Áru bármely okból nem szállítható a Vásárlónak.
   2. Az Eladó köteles tájékoztatni a Vásárlót a Szerződés teljesítése szempontjából lényeges változásokról.
   3. Az Eladó jogosult saját belátása szerint ellenőrizni a Vásárló Szerződésből és jelen Feltételekből eredő kötelezettségeinek teljesítését.
 6. VI.
  Elállás a szerződéstől

  1. Fogyasztó-Vásárló általi elállás a Szerződéstől
   1. A Feltételek jelen 6.1. cikke, illetve az abban foglalt összes alcikk kizárólag a Polgári Törvénykönyv 419.§-ának rendelkezései értelmében fogyasztónak minősülő Vásárlókra, azaz olyan természetes személyekre vonatkozik, akik a Szerződés megkötésekor üzleti tevékenységük vagy önálló foglalkozásuk gyakorlása körén kívül járnak el.
   2. A Vásárlónak jogában áll a Szerződéstől indoklás nélkül és mindennemű szankciók nélkül legkésőbb az alábbiak bármelyikétől számított 14 [azaz tizennégy] naptári napon belül elállni (kivéve a 6.1.4. cikk szerinti kivételek valamelyikének alkalmazását):
    1. az Áru Vásárló vagy a Vásárló által megbízott harmadik fél (a fuvarozótól eltérő) általi átvételének napja; vagy
    2. a Vásárló vagy a Vásárló által kijelölt (fuvarozótól eltérő) személy általi utolsó áruszállítás átvétele, amennyiben a Szerződés tárgya egy Megrendelés keretében megrendelt többféle árutípus; vagy
    3. azon időpont, amikor a Vásárló vagy a Vásárló által kijelölt személy (a fuvarozótól eltérő személy) átvette az Áru utolsó darabját vagy részét, ha a Szerződés tárgya a Vásárlónak darabokban vagy részekben szállított Áru.
   3. Az elállási határidő betartásához elegendő az elállási nyilatkozatot az adott 14 napos határidő lejárta előtt elküldeni az Eladónak. A Feltételek jelen 6.1. cikke szerinti elállás ajánlott módja a szerződéstől való elállás írásban, ajánlott levélben történő megküldése a jelen Feltételek 1.1.2. cikkének c) pontjában meghatározott kézbesítési címre, vagy e-mailben az Eladó jelen Feltételek 1.1.2. cikkének b) pontjában meghatározott elektronikus címére. A Szerződéstől való elállás másik lehetséges módja a személyesen az Eladó székhelyén történő elállás. A Szerződéstől való elállás részeként a Vásárló köteles megadni az utó- és családi nevét, a Megrendelés számát, a Megrendelés visszaigazolásának azonosítóját, a Megrendelés feladásának és a Megrendelés visszaigazolásának átvételének időpontját, valamint azon Áru azonosítóját, amelyek tekintetében eláll a Szerződéstől. A Vásárló a jelen Feltételek 6.1. cikke értelmében a Szerződéstől való elálláshoz igénybe veheti a jelen Feltételekhez csatolt elállási formanyomtatványt.
   4. A fentiek ellenére ugyanakkor a Vásárló bizonyos esetekben nem jogosult elállni a Szerződéstől. Az alkalmazandó jog által előírt egyéb okokon túlmenően a Vásárló az alábbi okok miatt nem jogosult erre:
    1. a Vásárló kívánságának megfelelően módosított vagy méretre szabott, esetleg gyorsan romló, kopó vagy elavuló árura vonatkozó Adásvételi Szerződés,
    2. számítógépes program kézzelfogható adathordozón történő szállítása esetén, ha a Vásárló az eredeti csomagolást a visszavonás előtt megrongálta;
    3. digitális tartalom (számítógépes program) szállítása esetén, kivéve, ha azt kézzelfogható adathordozón és a Vevő előzetes kifejezett hozzájárulásával az elállási határidő lejárta előtt adták át;
    4. ha az Árut a Vásárló igényei szerint módosították vagy készítették el, azaz, többek között, ha az Árut Ajánlat alapján szállították;
    5. a Cseh Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 1837. §-ában meghatározott egyéb esetekben.
   5. Szerződéstől való elállás esetén a Vásárló legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 [helyesen: tizennégy] naptári napon belül és az Eladó minden további felszólítása nélkül köteles az Árut az összes tartozékkal és a teljes dokumentációval (vásárlást igazoló bizonylat, használati utasítás, jótállási jegy) együtt az Eladó székhelyére visszaküldeni. Az Áru nem küldhető vissza utánvéttel, az ilyen küldeményeket az Eladó nem veszi át, és az Eladó nem felelős azok elvesztéséért, megsemmisüléséért vagy megsérüléséért. Az Áru Eladóhoz történő visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik.
   6. A Vásárló nem felel az Áru értékcsökkenéséért, ha azt az Áru jellegével és tulajdonságaival, illetve használatával való megismerkedéshez elengedhetetlenül szükséges módon használta. Amennyiben azonban az Eladóhoz történő visszaküldése előtt az Áru (a megismeréséhez szükséges mértéken túl) megsérül, elhasználódik vagy részben elfogy, a Vásárló - legfeljebb az Áru vételárának összegéig - felel az Eladóval szemben az ebből eredő kárért. Ilyen esetben az Eladó jogosult a kártérítési igényét beszámítani a Vásárló szerződésbontásból következő pénz-visszafizetési igényébe. Nem minősül az Áru megsérülésének az eredeti csomagolás kicsomagolásból következő sérülése. Olyan Áru használatának szélsőséges eseteiben, amellyel kapcsolatban a Vásárló jogi lépéseket tett a Szerződéstől való elállás érdekében, az Eladó elutasíthatja az ilyen jogi lépéseket, mint jogi védelmet nem élvező visszaélést.
   7. Ha a Vásárló jogosan áll el a Szerződéstől, az Eladó köteles legkésőbb az ilyen elállás kézbesítésétől számított 14 [azaz tizennégy] napon belül visszatéríteni az elállással érintett Áru vételárát a Vásárlónak, beleértve a Szerződésben meghatározottak szerint már kifizetett szállítási költséget is, kivéve, ha a Vásárló az Eladó által felajánlott legolcsóbb szállítási módnál drágább szállítási módot választott. Ilyen esetben az Eladó a szállítási költség tekintetében csak a felajánlott legolcsóbb szállítási módnak megfelelő összeget téríti vissza a Vásárlónak. Az Eladó jogosult a Vásárlótól annak igazolását kérni, hogy a jelen Feltételek 6.1.5. cikkével összhangban már visszaküldte részére az Árut, és mindaddig nem téríti vissza a vételárat a Vásárlónak, amíg az nem bizonyítja ezt a tényt, illetve nem téríti vissza a vételárat, amíg az Árut meg nem kapja. Az Eladó a vételárat a Vásárlónak átutalással utalja vissza arra a bankszámlára, amelyről a Vásárló a fizetést teljesítette, vagy amelyről a Vásárló az elállásban tájékoztatja, vagy a Vásárlónak a Megrendelésben megadott címére küldött banki átutalással, ha a Vásárló kifejezetten ezt kéri.
   8. Abban az esetben, ha a Vásárló a jelen Feltételek 6.1.2. cikkét megsértve áll el a Szerződéstől (érvénytelen elállás), vagy ha a Vásárló az Árut érvényes elállás nélkül küldi vissza az Eladónak, az Eladó értesíti a Vásárlót, hogy az elállás érvényességét nem ismeri el, és az Árut a Vásárló költségére visszaküldi.
   9. Ha az Eladó az Árukkal együtt a Vevőnek egy bizonyos értékű ajándékot vagy bónusztárgyat is átadott, az Eladó és a Vevő közötti ajándékozási szerződés vagy a bónusztárgyra vonatkozó adásvételi szerződés olyan feltételt tartalmaz, amely szerint, ha a Vásárló a Feltételek 6.1. cikke szerint eláll a Szerződéstől, az ilyen ajándékra/bónusztárgyra vonatkozó szerződés hatályát veszti, és a Vásárló köteles az Eladónak az Áruval együtt az adott ajándékot/bónusztárgyat is visszaszolgáltatni.
  2. A Szerződés Vállalkozó-Vásárló általi felmondása
   1. Az Általános Szerződési Feltételek jelen 6.2. cikke és az abban foglalt alpontok kizárólag azon Vásárlókra vonatkoznak, akik a Szerződés megkötésekor a Polgári Törvénykönyv 420. §-ának rendelkezései szerinti üzleti tevékenységük keretében vagy saját vállalkozásukkal, gyártási vagy más hasonló tevékenységükkel összefüggésben járnak el.
   2. A Vállalkozó-Vásárló jogosult az Eladó lényeges szerződésszegése esetén elállni a Szerződéstől, különösen, ha az Eladó az általa meghatározott végső szállítási határidő napjától számított 30 [szó szerint: harminc] naptári napot meghaladó késedelembe esik az Áru leszállításával (nem minősül ilyen határidőnek a jelen Feltételek 2.4.1. és 2.8. cikkében említett tájékoztató jellegű szállítási határidő).
   3. Úgyszintén nem minősül az Eladó mulasztásának az sem, ha a Vásárló az előlegszámla kifizetésével késedelembe esik, vagy az Áru leszállítása a Vásárló oldalán felmerülő okok miatt felfüggesztésre kerül.
   4. A Vállalkozó-Vásárló a Fogyasztó-Vásárlótól eltérően nem jogosult elállni a Szerződéstől a jelen Feltételek 6.1. cikkében meghatározott esetekben.
 7. VII.

  Az Áru aktiválása

  1. Az Áru aktiválása
   1. Egyes Áruk a megfelelő működéséhez szükséges számítógépes firmware-t/szoftvert (a továbbiakban "Firmware") tartalmaznak.
   2. Egyes Firmware-ek esetében a Firmware aktiválásához (a továbbiakban "Aktiválás") a Vásárlóval az Áru átadásakor közölt eljárásra lehet szükség. Az így közölt eljárás tartalmazhatja az Aktiválás végrehajtásához szükséges aktiválási adatokat - felhasználónevet és jelszót vagy az Aktiváláshoz szükséges egyéb adatokat (a továbbiakban"Aktiválási adatok"). A Vásárló tudomásul veszi, hogy az aktiválási adatok visszaélés tárgyát képezhetik, és köteles ezeket az adatokat bizalmasan kezelni.
   3. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a Firmware aktiválásához azt telepíteni kell az adott eszközre (a továbbiakban "Telepítés"). A Vásárló köteles a Telepítést az Eladó utasításai szerint végrehajtani.
   4. Abban az esetben, ha az Aktiválásra vagy Telepítésre nem kerül sor, vagy nem az Eladó utasításainak megfelelően történik, az Eladó nem vállal felelősséget az Áru működésképtelenségéért, sem az Áruval vagy annak működésképtelenségével kapcsolatosan felmerült károkért.
 8. VIII.

  Személyes adatok védelme, üzleti tájékoztatók küldése

  1. A Vállalkozó-Vásárló kijelenti, hogy jogosult a Megrendelés kitöltésekor vagy az Ajánlat elfogadásakor az alkalmazottai (illetve a Megrendelésben vagy az Ajánlat elfogadásakor felsorolt egyéb természetes személyek) elérhetőségeit használni, valamint ezeket az adatokat a Szerződéssel kapcsolatban az Eladóval közölni.
  2. Az Eladó a Vásárló által megadott természetes személyek azonosító és kapcsolattartási adatait kizárólag az Áru szállítása, a Vásárlóval folytatott kapcsolattartás, és az Eladó ügyféllistájának vezetése céljából kezeli és használja fel. Ezeket az adatokat nem adjuk ki vagy adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha ez az Eladó jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.
  3. A feldolgozott személyes adatok körét és a feldolgozás részleteit az "TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATALANYOK SZEMÉLYES ADATAINAK ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FELDOLGOZÁSÁRÓL" című külön dokumentum tartalmazza, amelyet a Vásárló a jelen Feltételekkel együtt kap meg, és amely az Eladó weboldalán is elérhető.
  4. Az Eladó jogosult a Vásárló által megadott e-mail címeket a Szerződés teljesítését követően is használni az Eladó Árukkal kapcsolatos ajánlatokról és az Eladó aktuális értékesítési akcióiról szóló tájékoztatói megküldése céljából,a Vásárló pedig hozzájárul az ilyen közlemények küldéséhez, beleértve azok papíralapú megküldését is a Vásárló székhelyére vagy kapcsolattartási címére,ugyanakkor a Vásárló az Eladó e-mail címére küldött e-mailben vagy az Eladó székhelyére küldött levélben jogosult bármikor visszavonni a szóban forgó információk e-mail vagy postai címére történő további küldéséhez adott hozzájárulását.
 9. IX.

  Vegyes rendelkezések

  1. Az üzleti feltételek archiválásának lehetőségei
   1. E Feltételek a Webáruház következő weboldalán érhetők el: https://smicro.hu/feltetelek-es-feltetelek.
   2. A Feltételek jelen Feltételek 2.2.2. cikkének megfelelően a Szerződés megkötésekor, a Megrendelés elküldése előtt kerülnek közlésre a Vásárlóval, a Vásárló pedig a webböngésző egyes funkciói segítségével kinyomtathatja vagy elmentheti azokat.
   3. A megkötésre került Szerződéseket az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhetők.
   4. A Vásárló az általa leadott Megrendelésekről az e-mail címére küldött e-mail üzenetek formájában kap tájékoztatást. A Megrendelés visszaigazolásának részét képezik a jelen írásban, elektronikus formában elküldött Feltételek is.
  2. Süti fájlok tárolása
   1. A Webáruház használatával a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a számítógépén süti fájlok kerüljenek elmentésre.
   2. A Vásárló bármikor visszavonhatja az előző bekezdés szerinti hozzájárulását, de a visszavonás és a süti fájlok használatának elmaradása a Webáruház hibás működését eredményezheti.
 10. X.
  Záró rendelkezések

  1. A Megrendelés leadásával vagy az Ajánlat elfogadásával a Vásárló megerősíti, hogy a Feltételeket is beleértve elolvasta a Szerződést, és elfogadja azok tartalmát. A Vásárló továbbá kijelenti, hogy nem találja meglepőnek a Feltételek semelyik rendelkezését, továbbá hogy a jelen Feltételek tartalmát megfontolta és elfogadta.
  2. A Szerződésre, beleértve a jelen Feltételeket is, valamint a Felek között a Szerződésből eredő jogokra és kötelezettségekre kizárólag a Cseh Köztársaság joga, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló, hatályos szerkesztésű 89/2012 Tt. sz. törvény, valamint a kapcsolódó rendeletek irányadók, kizárva ez alól az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményét.
  3. Vitás ügyekben a Cseh Köztársaság bíróságai vagy a törvény által kijelölt más szervek rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.
  4. Ha a Vásárló a Polgári Törvénykönyv 420. §-a szerinti vállalkozó, akkor a felek mint vállalkozók a Polgári Törvénykönyv 1801. §-ának megfelelően megállapodtak abban, hogy a Szerződésen alapuló szerződéses viszonyukra nem vonatkoznak a Polgári Törvénykönyv 1799. és 1800. §-ának rendelkezései.
  5. Amennyiben a Megállapodás vagy a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, e tény nem érinti sem a Szerződés, sem a jelen Feltételek többi rendelkezésének érvényességét és hatályát.
  6. Jelen Feltételek 2022. június 1-jén kerültek kiadásra és a jelen Feltételek fejlécében szereplő dátummal lépnek hatályba.

  ANAFRA s.r.o. https://smicro.hu/feltetelek-es-feltetelek
Change geographic locations?

Based on your location we recommend switching to our US site to receive better prices for goods and shipping as well as faster shipping.

1